Zoek naar:

Algemene voorwaarden / disclaimer

Deze website is een product van VreeMedia bv. VreeMedia bv accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail, welke wij met de uiterste zorgvuldigheid in behandeling zullen nemen.

Contact
VreeMedia bv
Hazelaarlaan 11
1214 LK Hilversum
Redactie@verlichting.nl 

Copyright
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VreeMedia bv is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan VreeMedia bv. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van VreeMedia bv. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Sitevoorwaarden
Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door VreeMedia bv is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van VreeMedia bv die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van VreeMedia bv wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van VreeMedia bv die op deze site van toepassing zijn.


 

G-PM8QG98C1Q