Zoek naar:

Kien

Horsten 1
5612 AX Eindhoven

t: 06-534 930 01
e: Contactformulier
w: stichtingkien.nl/


OVER KIEN
Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. We doen dat niet alleen. KIEN is namelijk een echt knooppunt waar kennis, ervaring, onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoeken we innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s. En we zorgen ervoor dat die oplossingen hun weg vinden naar de e-installateurs. Samen met Stichting KIEN worden de e-installateurs van nu de specialisten van de toekomst die systemen en oplossingen bij elkaar brengen.
Onze missie: we doen het met en voor de e-installateur
KIEN spant zich in om de e-installateurs te betrekken bij de innovatieonderzoeken en –projecten en de resultaten daarvan continu met hen te delen. Anderzijds zijn de expertise en ervaring van installateurs die dagelijks direct contact hebben met gebruikers, een belangrijke informatiebron voor onderzoeken en projecten. Dankzij de focus op de e-installateur en de eindgebruiker zijn de KIEN-projecten concreet, praktijkgericht en realiseerbaar.
De thema's
Elektrotechniek speelt een belangrijke rol bij zorg, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. Daarom hebben we onze activiteiten toegespitst op 3 thema's, namelijk de 0-Energieomgeving, Langer zelfstandig thuis wonen en Valorisatie.
Onze partners
Stichting KIEN is opgericht op initiatief van Stichting Elektrotechnische Ondernemers (SETO).  KIEN wordt bestuurd door elektrotechnisch ondernemers, door de branchevereniging Uneto-VNI, kennisinstellingen en technische universiteiten. KIEN wordt ondersteund en deels gefinancierd door een brede en nog steeds groeiende groep organisaties: Uneto-VNI, elektrotechnische installatiebedrijven, de TU Eindhoven, producentenorganisatie Fedet, energienetwerk Dutch Power, kennisinstituten en overheden.

KIEN-ORGANISATIE
De uitvoering van het KIEN-beleid en de –activiteiten is in handen van het KIEN-bureau in Eindhoven.
Directeur: Adrie van Duijne

KIEN-directeur Van Duijne: Jullie denken oud

KIEN-directeur Van Duijne: Jullie denken oud

“Jullie denken oud.” Ik heb het de afgelopen weken al twee keer horen zeggen. “Jullie denken oud”, zeiden studenten tegen bedrijven waarvan ik juist dacht dat ze heel vooruitstrevend bezig waren. Dat zette me aan het denken.
Lees verder »


TVVL ontwikkelde in samenwerking met Stichting KIEN en OTIB de cursus Hogere Elektrotechniek

Het afgelopen decennium is het kennisniveau in de installatiebranche op het gebied van Elektrotechniek behoorlijk onder druk komen te staan. Met het verdwijnen van de avond HTS-elektrotechniek, het ontbreken van installatietechniek in het reguliere dagonderwijs, de trend in het aanbieden van onderwijs op meer generiek niveau en minder mogelijkheden tot bijscholing door druk op financiële marges in de installatiebranche is het opdoen van vakinhoudelijke kennis er de laatste jaren fors bij ingeschoten.
Lees verder »