Zoek naar:

Lightrec

Boerhavelaan 40
2713HX Zoetermeer

t: (079) 7600 630
e: Contactformulier
w: lightrec.nl


Over LightRec
Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. LightRec zorgt ervoor dat tl-buizen, spaar- en ledlampen en bijbehorende armaturen apart worden ingezameld en op een milieuverantwoorde manier worden gerecycled. LightRec geeft hiervoor opdracht aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle.

De oprichting van de stichting LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Hiermee wordt collectief invulling gegeven aan een milieuverantwoorde inzameling en recycling van energiezuinige verlichting.  Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan de wettelijke verplichting om verkochte verlichtingsapparatuur en -armaturen aan het eind van de levensduur ook weer in te zamelen. De inzameling valt onder de werkingssfeer van het Besluit beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur (BEA).

 

G-PM8QG98C1Q