Zoek naar:

Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN)

Boerhavelaan 40
2713 HX Zoetermeer

t: +31884008446
e: Contactformulier
w: nvfn.nl


De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) wordt gevormd door de toonaangevende noodverlichtingsfabrikanten op de Nederlandse markt. Haar doelstellingen zijn divers. Het verschaffen van duidelijkheid omtrent regelgeving en normering is de belangrijkste doelstelling van de NVFN. Hiervoor nemen NVFN-leden zitting in nationale en internationale commissies die zich bezighouden met de tot standkoming van normen. Daarnaast is het waarborgen van het kwaliteitsniveau een belanrijke doelstelling.

 

G-PM8QG98C1Q