Zoek naar:

Ruimte en Licht

Dokter van Deenweg 56
8025BC Zwolle

t: 0384606384
e: Contactformulier
w: ruimteenlicht.nl/
€: Webwinkel


Over Ruimte en Licht
Ruimte en Licht is één van de jongste loten aan de stam van uitgever Acquire Publishing. De titel ontstond uit behoefte aan meer verdieping en verbinding binnen het vakgebied van licht in de openbare ruimte.

De titel richt zich grofweg op drie doelgroepen. Ten eerste de fulltime ovl-professional, voor wie naast technologie, wetenschap, praktijk, beleving en andere vakinhoudelijke thema’s ook aandacht wordt besteed aan organisatorische vraagstukken. Ruimte en Licht is er voor de ‘parttime’ OVL-professionals die een deel van hun tijd met openbare verlichting bezig zijn. Hen biedt Ruimte en Licht direct toepasbare informatie, checklists, factsheets en artikelen. Zodat ze ook in hun schaarse tijd goed geïnformeerd blijven. Ruimte en Licht is er ook voor de stedenbouwers, landschapsarchitecten en andere professionals die met de stad en de ruimte te maken hebben. Zij worden op maat voorzien van voor hen relevante informatie.

Ruimte en Licht is er voor:

 • Ontwerpers
 • Beleidsmakers
 • Beheerders (ruimte, licht, weg)
 • Aannemers
 • Toeleveranciers
 • Wetenschappers
 • Wegbeheerders en –ontwerpers
 • Studenten en onderwijsinstellingen
 • Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
 • Netbeheerders
 • ‘Nieuwe’ doelgroepen die bij openbare ruimte projecten betrokken zijn, zoals burgers(verenigingen), woningcorporaties, vastgoed- en projectontwikkelaars
 • En andere professionals die betrokken zijn bij licht in de openbare ruimte

Magazine
Ruimte en Licht magazine verschijnt vier keer per jaar. Het magazine biedt een boeiende mix interviews, achtergrondartikelen, columns, projectbeschrijvingen en een aantal vaste rubrieken als Lichtreflecties en Hoe overleef ik als parttime ovl-professional. Elk nummer bevat bovendien een special, waarvan het thema wordt gekozen op basis van de actualiteit.

Website
Op www.ruimteenlicht.nl wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van het nieuws uit het vakgebied, leest u inspirerende projectbeschrijvingen uit binnen- en buitenland en ziet u de nieuwste producten op het gebied van openbare verlichting. Kennispartners en experts leveren hun eigen bijdrage op het online publicatieplatform in de vorm van prikkelende blogs. In het uitgebreide brancheregister vindt u alle relevante bedrijven. En natuurlijk houden we u op de hoogte van alle belangrijke evenementen in onze agenda.

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief die elke twee weken wordt verstuurd verzamelt de redactie de interessantste artikelen, blogs en projecten uit het magazine en van de website www.ruimteenlicht.nl. Tevens leest u de leukste artikelen van de andere titels van uitgever Acquire Publishing: Stedebouw & Architectuur, Straatbeeld, BuitenSpelen, PARKEER24, Verkeer in Beeld en B:ton. 

Evenementen
U ontmoet de redactie van Ruimte en Licht het gehele jaar door op allerlei evenementen die iets met openbare verlichting te maken hebben. 

 

G-PM8QG98C1Q