Zoek naar:

Lid worden

Bij ieder type lidmaatschap krijgt u de mogelijkheid uw bedrijf te presenteren. Naast een korte omschrijving kunt u ook een afbeelding of profielbeeld van uw bedrijf plaatsen.

 

Lidmaatschappen

Een lidmaatschap kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij een maand vóór afloop het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd.

 


Pakket  GOUD     € 40 ,- per maand

Een Goud lidmaatschap bestaat uit:

 • een profielpagina met een beschrijving van de onderneming (maximaal 500 woorden) inclusief korte diashow, logo en contactgegevens
 • link naar website en eventuele webshop (banner op webshop pagina)
 • publicatie van 10 producten en 10 referentieprojecten
 • vermelding in 10 bedrijfssectoren
 • onbeperkt aantal vacatures in de vacature gids
 • een videosectie
 • een nieuwssectie.
 • een catalogussectie
 • maximaal 10 publicaties per jaar in de nieuwsbrief 
 • Verspreiding van nieuwsberichten via "social media" linkedin,twitter en facebook

De kosten van dit Goud lidmaatschap bedragen € 40, - per maand op basis van een jaarcontract.

 

Pakket ZILVER     € 30,- per maand

Een Zilver lidmaatschap bestaat uit:

 • een profielpagina met beschrijving van de onderneming (maximaal 500 woorden) inclusief korte diashow, logo en contactgegevens
 • link naar website en eventuele webshop (banner op de webshoppagina)
 • publicatie van 5 producten en 5 referentie projecten
 • vermelding in 6 bedrijfssectoren
 • onbeperkt aantal vacatures in de vacature gids
 • een nieuwssectie
 • maximaal 5 publicaties in de nieuwsbrief 

 

 

Pakket WIT     Gratis
 • Alleen vermelding van NAW gegevens

 

Voorwaarden lidmaatschap

 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
 • De genoemde bedragen worden jaarlijks vooraf gefactureerd.
 • De minimale contractsduur is één jaar. Het lidmaatschap wordt ieder jaar tot wederopzegging met één jaar verlengd.
 • Opzeggingen dienen een maand voor het ingaan van een nieuwe periode schriftelijk aan verlichting.nl kenbaar te worden gemaakt.
 • Verlichting.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Lid verklaart geen misbruik te maken van de faciliteiten, die uit hoofde van dit lidmaatschap beschikbaar zijn.
 • Lid is verantwoordelijk voor het materiaal dat wordt aangeleverd of gebruikt ten behoeve van verlichting.nl en vrijwaart verlichting.nl van aanspraken op rechten van gebruikt materiaal van derden.


 

ÜBERBLICK MITGLIEDSCHAFTSPAKETE

Paket  GOLD     

Die Gold-Mitgliedschaft besteht aus:

 • einer Profilseite mit der Beschreibung Ihres Unternehmens (bis 500 Wörter) einschl. kurzer Diashow, Logo und Kontaktangaben
 • Link zur Website und eventuellem Webshop
 • Publikation von 10 Produkten und 10 Referenzprodukten
 • Anzeige Ihres Namens in 10 Unternehmenssektoren
 • Anzeige von 5 freien Stellen pro Jahr in unserem Stellenmarkt
 • Eine Schaltfläche zum Herunterladen von Dokumentationen und Broschüren
 • Eine Video-Registerkarte
 • Eine News-Registerkarte
 • Bis zu 10 Publikationen in unserem Newsletter (erscheint mindestens 20 Mal pro Jahr)
 • Verbreitung über die Social Media wie LinkedIn, Twitter und Facebook

Die Kosten der Gold-Mitgliedschaft betragen bei einer einjährigen Vertragslaufzeit € 40 /Monat

Paket  SILBER     

Die Silber-Mitgliedschaft besteht aus:

 • einer Profilseite mit der Beschreibung Ihres Unternehmens (bis 500 Wörter) einschl. kurzer Diashow, Logo und Kontaktangaben
 • Link zur Website und eventuellem Webshop
 • Publikationen von 5 Produkten und 5 Referenzprodukten
 • Anzeige Ihres Namens in 6 Unternehmenssektoren
 • Anzeige von 2 freien Stellen pro Jahr in unserem Stellenmarkt
 • Eine News-Registerkarte
 • Bis zu 5 Publikationen in unserem Newsletter 

​Die Kosten der Silber-Mitgliedschaft betragen bei einer einjährigen Vertragslaufzeit € 30,- Euro/Monat

 

Paket  WEISS     kostenlos

 • Ausschließlich Anzeige Ihres Namens und Ihrer Anschrift

 

Mitgliedschaftsbedingungen

 

 • Alle genannten Beträge verstehen sich zzgl. gesetzlich geltender Ust in Höhe von 21 %.
 • Die genannten Beträge werden jährlich vorab in Rechnung gestellt.
 • Die Mindestvertragslaufzeit beträgt ein Jahr. Bei Nichtkündigung verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um die Vertragsdauer von einem Jahr.
 • Kündigungen sind der verlichting.nl bis spätestens einen Monat vor Ablauf der Vertragsdauer schriftlich mitzuteilen.
 • Verlichting.nl handhabt eine Zahlungsfrist von 14 Tagen.
 • Das Mitglied erklärt, die ihm durch die Mitgliedschaft zustehenden Vergünstigungen nicht missbräuchlich zu verwenden.
 • Das Mitglied ist selbst für das der verlichting.nl zur Verfügung gestellte und/oder für obengenannten Zweck verwendete Material verantwortlich und stellt verlichting.nl von jeglichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf das genutzte Material frei.
 

 

 

G-PM8QG98C1Q