Zoek naar:

3 Trends in openbare verlichting voor 2019


3 Trends in openbare verlichting voor 2019

Met de eerste deadline voor de energiedoelstellingen in het klimaatakkoord in zicht is de wereld van openbare verlichting enorm in beweging. Robert Tissing, directeur van Luminext, vertelt over de huidige trends.

Trend 1. Dynamisch verlichten wordt standaard

"Energie besparen staat met stip bovenaan als belangrijkste thema voor overheden als het gaat over openbare verlichting. De uitrol van LED is inmiddels goed op gang, met een flinke energiebesparing als resultaat. Maar dat is slechts het begin. Wie de LED-verlichting dynamisch aanstuurt en alleen aanzet op momenten dat dit nodig is, verdubbelt de energiebesparing. En dat is echt nodig, want het Energieakkoord biedt duidelijke doelstellingen die zonder dynamische aansturing niet realiseerbaar zijn.

Naast de energiebesparing zien we dat ook andere voordelen van dynamische verlichting gemeenten over de streep trekken. Modern en efficiënt beheer en onderhoud van een verlichtingsinstallatie kan niet zonder actuele informatie over de lichtmasten, daarom wordt het aanschaffen van goede online beheer- en besturingssoftware voor de dynamische installatie steeds vaker als een 'must' gezien."

Trend 2. Functioneel aanbesteden zet verder door

"We zien steeds vaker dat verlichtingsoplossingen niet op basis van technische specificaties worden uitgevraagd, maar op basis van functionele criteria. Eer wordt dus niet om productkenmerken gevraagd, maar om de beste oplossing voor een bepaalde situatie. Zo specificeert een opdrachtgever bijvoorbeeld de hoeveelheid licht in plaats van een lichtmast met een bepaald vermogen. Door de vraag op deze manier in de markt te zetten komen marktpartijen met de beste oplossingen voor het probleem.

Zo kun je natuurlijk vragen om infraroodsensoren op lichtmasten om het verkeer te tellen zodat je het lichtaanbod aan kunt passen aan de verkeersdrukte. Maar dan krijg je niet de goedkopere en waarschijnlijk ook niet een betrouwbaardere oplossing dan wanneer het licht wordt gestuurd op basis van verkeersdata die al beschikbaar zijn uit andere bronnen. Bij een functionele vraag om lichtsturing op basis van verkeersintensiteit wordt deze oplossing wel aangeboden."

Trend 3. Samenwerking tussen gemeenten versterkt kennis

"Moderne verlichtingsinstallaties worden steeds complexer. Drivers, controllers, sensoren, dimsystemen en besturingssoftware; de technieken en oplossingen ontwikkelen zich razendsnel. Voor veel gemeenten is het een hele kluif om bij te blijven.

Om te zorgen dat een gemeente beschikt over de vereiste kennis om de juiste keuzes te maken op het gebied van installaties en beheer, hebben verschillende gemeenten in een aantal regio’s in Nederland samenwerkingsverbanden gevormd voor het beheer van de openbare verlichting. Door gezamenlijk op te trekken, verzekeren deze gemeenten zich ervan steeds goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Samen beschikken zij over de benodigde slagkracht in de markt."