Zoek naar:

Drie basisscholen van stichting O2A5 stappen over op duurzame LED verlichting


Drie basisscholen van stichting O2A5 stappen over op duurzame LED verlichting

Arkel, 13 November 2019. De Hobbitstee, Mozaïek en de Boomgaard, drie basisscholen die behoren tot Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5), zijn deze zomer overgestapt op LED verlichting.

De projecten zijn onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van opdrachtgever Lakerveld Noordeloos, waarin de focus ligt op het verduurzamen van de scholengemeenschap.

Bij de scholen van stichting O2A5 is de oude verlichting tijdens de zomervakantie vervangen door LED armaturen, LED downlighters, LED panelen en LED tubes van leverancier Saled. Gemiddeld gezien wordt de co2 uitstoot hierdoor gereduceerd met dik negenduizend kilogram per jaar. Daarnaast is de energiebesparing aanzienlijk: LED verlichting verbruikt 65% minder energie. Voor de Hobbitstee, Mozaïek en de Boomgaard betekent dit een besparing van meer dan tienduizend kWh per jaar. De ecologische voetafdruk van deze scholen wordt hiermee dus verkleind. De verwachting is dat alle drie de scholen de investering met vier jaar hebben terugverdiend. Voor basisschool Mozaïek is dit zelfs al na tweeëneenhalf jaar. Energieakkoord 2020 Door de investering in duurzame energie zijn de scholen op weg de doelstellingen uit het Energieakkoord 2020 te behalen. Hierin staan onder andere regels en voorbeelden voor energiebesparing in maatschappelijk vastgoed zoals ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen.