Zoek naar:

Event: Biofilie, licht en verlichting – BIG WHITE 2020 noviteiten


Event: Biofilie, licht en verlichting – BIG WHITE 2020 noviteiten

Tijdens het event “Biofilie, licht en verlichting” op donderdag 28-11 wordt het publiek gedurende een ochtend meegenomen in de wereld van Biofilie, wat dit voor SLV Nederland met zich mee heeft gebracht en een vertaling naar de praktijk.

Biofilie, licht en verlichting – BIG WHITE 2020 noviteiten
Donderdag 28 november 2019, 09.00 – 14.00u

Meer info en gratis toegang (incl. lunch): www.biofilie.nl  

Dit event is een samenwerking van Duurzame Dwarsdenkers en verlichtingsfabrikant SLV Nederland. Tijdens het event wordt het conceptboek “Biofilie, licht en verlichting” gepresenteerd. Daarnaast is er aandacht voor de noviteiten uit de BIG WHITE 2020 collectie van SLV. Een waardevol event voor onder andere architecten, interieurontwerpers en lichtadviseurs.

SLV Nederland is de afgelopen maanden onder begeleiding van het Institute for Biomimicry Innovations (IBI2) bezig geweest met een stapsgewijze kennismaking met duurzaamheid in hele brede zin. Hierbij is men op zoek gegaan naar kansen en mogelijkheden rondom dit actuele thema. In haar visie geeft SLV als wereldwijde speler op de verlichtingsmarkt aan te willen streven naar ‘future-proof lighting solutions’. Biofilie is een van de thema’s waarmee SLV zich binnen de Nederlandse verlichtingsmarkt wil onderscheiden. Het bedrijf is inmiddels beter vaardig met ‘de taal’ van biofilie en circulaire economie, waardoor zonder meer zeer waardevolle inzichten en ideeën ontstaan, die SLV Nederland verder zullen brengen, nu en in de toekomst.

"Wij hebben de ambitie uitgesproken om duurzaamheid een centrale rol te willen laten spelen in ons bedrijf en producten. De 'Biophilic Design' filosofie wordt daarbij door ons in het bijzonder omarmt. Wij staan aan het begin van deze transitie; veel werk zal nog moeten worden verzet." -  aldus Martijn Hendrikx, algemeen directeur van SLV Nederland. “We hebben een boekje gemaakt waarin wij een beknopte indruk geven van onze huidige werkzaamheden en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en biofilie.”

Het event is gepland op donderdag 28 november 2019 van 09.00 tot 14.00 uur in De Manufactuur op de Kazernestraat 19, 5928 NL in Venlo.

Graag wil ik u uitnodigen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, eventueel met collega’s of andere geïnteresseerden.

Meer informatie en gratis aanmelden kan via www.biofilie.nl.