Zoek naar:

Veranderingen in RoHS-richtlijn: het einde van de (compact) fluorescentielamp nadert


Veranderingen in RoHS-richtlijn: het einde van de (compact) fluorescentielamp nadert

Het gebruik van kwik in verlichtingsproducten wordt verboden door de nieuwe RoHS-richtlijn. Welke impact zal deze revisie van de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad op de verlichtingsmarkt hebben?

OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN IN DE ROHS-RICHTLIJN

Het gebruik van kwik in verlichtingsproducten wordt verboden door de RoHS-richtlijn. De richtlijn bevatte tot op heden vrijstellingen voor T5 en T8 fluorescentielampen, compact fluorescentielampen met steeklampvoeten (CFLni), HPD-lampen en lampen voor speciale doeleinden (bijv. UV-C lampen). Deze vrijstellingen, zoals gedefinieerd in bijlage III van de EU-richtlijn, zijn in februari 2022 aangepast. De gevolgen hiervan zijn als volgt:

• Een verbod op alle T5 en T8 fluorescentielampen vanaf 24 augustus 2023

• Een verbod op alle CFLni-lampen vanaf 24 februari 2023

• Een verlenging van de vrijstelling voor HPD-lampen van 3 tot 5 jaar

• Een verlenging van de vrijstelling voor lampen voor speciale doeleinden
van 3 tot 5 jaar (o.a. UV-C lampen)

 

In tegenstelling tot de SLR-verordening betekenen de wijzigingen in de RoHS-richtlijn nu het einde voor alle T5/T8 fluorescentielampen en compact fluorescentielampen met steeklampvoeten binnen de algemene verlichting. Dit zal een aanzienlijke impact hebben op afnemers die deze producten momenteel gebruiken. Het zal echter nog steeds mogelijk zijn opgeslagen bestaande voorraad te verkopen en gebruiken.
 

VERTROUW OP TOEKOMSTBESTENDIGE ALTERNATIEVE PRODUCTEN

LEDVANCE werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van innovatieve verlichtingstechnologieën en biedt al een groot assortiment aan efficiënte alternatieven aan. LED producten van LEDVANCE voldoen al ruimschoots aan de huidige minimumvereisten. Ga voor meer informatie over de wijzigingen in de RoHS-richtlijn en het antwoord van LEDVANCE naar: https://www.ledvance.com/professional/company/about-ledvance/sustainability/environmental/sustainability-criteria/rohs

G-PM8QG98C1Q