Zoek naar:

BEVER INNOVATIONS BREIDT UIT NAAR AFRIKA


BEVER INNOVATIONS BREIDT UIT NAAR AFRIKA

LED-producent Bever Innovations opent een kantoor in Afrika en benadrukt daarmee zijn internationale FOCUS op de petrol retailindustrie.

Deze stap is een logisch uitvloeisel van het strategisch beleid van Bever Innovations dat is gericht op wereldwijde groei en op versterking van onze positie op de Afrikaanse markten, aldus Jeannot Bruggeling, Commercieel directeur Bever Innovations.
Het huidige bevolkingsaantal van Afrika bedraagt één miljard mensen en dit aantal zal naar verwachting nog eens verdubbelen tegen 2050. Deze groei zal een enorme druk uitoefenen op de infrastructuur. Alleen al in Zuid-Afrika is het bevolkingsaantal met vijf miljoen mensen toegenomen in de laatste tien jaar. Met een enorme stijging van de energiebehoefte als gevolg.
Regeringen en energieleveranciers moeten zich noodgedwongen richten op energiebesparing in plaats van energieproductie – en de olie-industrie is één van de voorlopers op dit gebied. Deze ontwikkeling is zeer hoopgevend en tevens de reden dat Afrika een belangrijk aandachtsgebied is geworden voor Bever Innovations. Met zijn vele natuurlijke hulpbronnen en de opkomende middenklasse die meer in techniek is geïnteresseerd, beter is opgeleid en meer openstaat om kansen te benutten dan ooit tevoren, staat Afrika hoog op onze agenda voor uitbreiding van onze zakelijke activiteiten. Want verlichting blijft nu eenmaal een grote energiegebruiker (vooral bij tankstations). En dat maakt onze hoogwaardige LED-verlichting (die 90% minder energie verbruikt dan conventionele verlichting) buitengewoon interessant voor elk bedrijf dat zuinig met energie wil omgaan.
Hoewel in sommige Afrikaanse landen de regering de verkoopprijs van brandstoffen bepaalt, zijn er ook regio’s waar de vrije markt heerst en prijzen fluctueren. De vraag naar geïntegreerde publicatiesystemen voor verkoopprijzen neemt daarom sterk toe.

LED VERLICHTING

De laatste jaren hebben we gemerkt dat oliebedrijven die in Afrika tankstations bouwen of renoveren, allemaal LED-verlichting inbouwen. We verwachten dat alle conventionele verlichting binnen drie tot vijf jaar zal worden vervangen door LED-verlichting, en dat biedt grote kansen. Daarom willen we in de komende twee jaar ons marktaandeel verdubbelen.De Afrikaanse vestiging van Bever Innovations zal een direct afzetkanaal gaan vormen van onze hoogwaardige LED-producten voor de petrol retailindustrie. De uitbreiding van onze zakelijke activiteiten en commerciële ondersteuning zijn de verantwoordelijkheid van dhr. Thibaud Hacquard. Thibaud Hacquard wordt gestationeerd in Nairobi (Kenia) en is verantwoordelijk voor de zakelijke ontwikkeling en commerciële ondersteuning van het Bever Innovations-assortiment in de Afrikaanse landen. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de kantoren van Bever Innovations in Nederlan