Zoek naar:

De toekomst van kantoren: gezonde en persoonlijke werkplekken


De toekomst van kantoren: gezonde en persoonlijke werkplekken

In een interview met managing director Aris Bakker van TRILUX nemen we de toekomst van kantoren onder de loep.

De Building Holland 2017-partner heeft een verlichtende kijk op gezondheid, welzijn, gepersonaliseerde werkomgevingen en circulaire toepassingen van systemen. Kortom: green, smart & blue buildings.

Wat zijn actuele marktontwikkelingen binnen de kantorenmarkt en hoe spelen jullie daarop in?

We streven er voortdurend naar om de toekomstbestendigheid van het gebouw te verhogen. Een actuele ontwikkeling is de focus op gezondheid. Een blue building, dat het welzijn van gebruikers verhoogt, wordt vaker gevraagd. We willen hieraan bijdragen met onze oplossingen: met licht maken we niet alleen een verschil in de beleving, maar leveren we ook een actieve bijdrage aan de gezondheid. Zo kunnen we gevarieerd licht creëren, lichtkleuren voor specifieke taken en een comfortabelere werkplek in het algemeen.

Wat kan een gezond gebouw bijdragen aan het verhogen van levenskwaliteit?

Dat zien we onder andere in onze projecten waarin we speciale verlichting aanbrengen voor dementie- en Alzheimerpatiënten en een hogere levenskwaliteit behalen. Human Centric Lighting blijkt een uitstekende manier om bij te dragen aan geestelijke en lichamelijke gezondheid. We zien dat door goed licht ook een verminderde medicatie, en dus lagere kosten, bereikt kan worden.

Waarom is goed licht van belang voor een goed functionerend kantoor?

Licht is de basisvoorwaarde voor een kantoor en er zijn verschillende wensen voor licht. Zo hebben oudere medewerkers in de regel meer licht nodig. Daarom willen we het licht individueler maken en een persoonlijke ervaring geven. Als je rustig wilt telefoneren, dan heb je ingetogen licht nodig. Wil ik mijn geest alert maken, dan kies ik voor een andere intensiteit en kleur. We willen gezonde kantoren maken waar het licht zich aanpast aan het moment van de dag en de taak die geleverd moet worden.

Jullie komen samen met een aantal andere partijen met een ‘Comfortwerkplek’. Wat houdt dit in?

Hiermee geven we de werkplek comfort, frisse lucht en unieke kleurbelevingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale, in hoogte verstelbare werkplekken met ingebouwde ventilatie en smartphone profielen. Dit alles zorgt voor een werkomgeving die zich aanpast aan de gebruiker. Je bespaart energie, want je stuurt alleen de installaties aan op de werkplekken die in gebruik zijn. Het zijn units, bureaus die je aan elkaar kunt koppelen, waarmee je op een relatief eenvoudige wijze een energieslag en comfortslag in je kantoor kunt bereiken.

Hoe leveren jullie het licht?

Dat kan op de traditionele manier, maar we werken ook met Product of Service, dat noemen we Light as a Managed Service (LaaMS). Oftewel: we bieden het product als dienst aan en voorzien een gebouw van licht voor een bepaalde tijd. Inmiddels hebben we al een aantal projecten met deze dienstverlening uitgevoerd. Zo leveren we in Panningen licht voor een sporthal, waarbij we voor een bepaalde tijdspanne het licht voorzien en de kwaliteit bewaken. De periode waarvoor eigenaren het licht kunnen afnemen is variabel. Dat kan ook in een circulaire vorm, waarbij we eigenaar blijven van de armaturen en die terugnemen aan het einde van de cyclus.

Is circulariteit een focus voor jullie?

We willen naar grondstoffenpaspoorten, modulaire producten en circulaire systemen toe. De uitdaging is nu om restwaarde toe te kennen aan materialen. Dat kan in een BIM-model ,waarin je naast technische specificaties ook fysieke waarden vastlegt. Er moet nog wat veranderen om het grondstoffenpaspoort beter te laten doordringen want nog niet alle gebouweigenaren zijn hier klaar voor. Toch komt er een prikkel vanuit de overheid, want minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst wil dat alle bouwmaterialen circulair worden.

Kun je een tipje van de sluier oplichten van jullie innovaties op Building Holland?

We gaan een aantal voorbeelden laten zien van Human Centric Lighting, met comfortverhogend licht als insteek. Een tweede thema is het huren van licht. We willen laten zien wat dit inhoudt en wat de voordelen hiervan zijn voor diverse partijen in het bouwproces. Daarbij zoeken we vooral naar partners binnen gezondheidstoepassingen, onderwijs- of kantooromgevingen die geïnteresseerd zijn in deze vorm van dienstverlening. Daarnaast zoeken we naar partners met wie een integraal aanbod kunnen doen. Dat doen we nu al met een aantal participanten van Duurzaam Gebouwd waarmee we een concept ontwikkelen voor een school op basis van recyclebare producten.

Meer informatie over de beursdeelname van TRILUX