Zoek naar:

Gemeente Renkum wordt Smart City


Gemeente Renkum wordt Smart City

Renkum kiest voor een complete infrastructuur van slimme toekomstbestendige openbare verlichting in de hele gemeente. Hiermee voldoet ze al in 2022 aan de klimaatdoelstellingen voor 2030.

De gemeente Renkum wil in de gehele gemeente overgaan op slimme openbare verlichting en tegelijkertijd een infrastructuur bouwen voor toekomstige Smart City-toepassingen, het liefst met zo min mogelijk investeringen. Als antwoord op deze wens starten Luminext (smart lighting), Citytec (service partner) en Primevest Capital Partners (financiering) een samenwerkingsverband voor de realisatie van dit project. In de komende 2,5 jaar worden in Renkum circa 3.000 lichtmasten en 6.000 armaturen vervangen.

Light as a service

Dit consortium levert ‘Light as a Service’ inclusief een unieke financieringsvorm voor een compleet vernieuwd en duurzaam areaal. Daarbij blijven de jaarlijkse kosten voor de gemeente gelijk aan die in de voorgaande jaren. Het consortium investeert en zorgt ervoor dat de verlichting gedurende de hele contractperiode goed werkt. 

Unieke financieringsvorm

Gemeente Renkum is de eerste gemeente die ervoor gekozen heeft gebruik te maken van het Smart City Nederland initiatief van Primevest Capital Partners in samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Smart City Nederland investeert in de lichtmasten waarna de gemeente openbare straatverlichting als dienst van Smart City Renkum betrekt. De gemeente wordt geheel ontzorgd, terwijl de lichtmasten eigendom blijven van de gemeente. Met deze oplossing kan de gemeente de transitie naar duurzame en slimmere verlichting op veel kortere termijn realiseren en de daarmee gepaard gaande vervangingskosten over een langere periode uitsmeren.

Toekomstbestendig telemanagementsysteem

Door gebruik te maken van intelligente Luminext producten kunnen de lichtmasten op afstand gedimd en uitgelezen worden. In combinatie met de LED-armaturen levert dit een verwachte energiebesparing op van 60%. Met de Luminext smart lighting technologie hebben de gemeente en de servicepartner alle tools in handen voor het actief beheren en besturen van de openbare verlichting waarmee kosten worden bespaard.

Asset management, onderhoudsmanagement en het aansturen en monitoren van de dynamische verlichting gebeurt met het Luminizer telemanagementsysteem van Luminext. Omdat dit systeem communiceert met alle merken armaturen en gekoppeld kan worden met sensoren, is het toekomstbestendig en geschikt voor de keuzes die Renkum nu en in de toekomst wil maken.

Voorbereid op Smart City technologieën

De lichtmasten zijn geschikt voor het implementeren van nieuwe technologieën, zoals sensoren voor het meten van luchtkwaliteit en het reguleren van verkeersstromen in het kader van de Omgevingswet. Ook kunnen de lichtmasten in de nabije toekomst worden gebruikt voor mobiele internettoepassingen (WiFi en 5G), als oplaadpunt voor elektrische auto’s, voor camerabeveiliging in het kader van openbare orde en veiligheid en andere Smart City toepassingen. Op deze wijze legt Renkum het fundament voor de stad van de toekomst.

Kevin Groen, projectleider gemeente Renkum: “We zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest om de handen op elkaar te krijgen voor de aanbesteding van nieuwe openbare verlichting. We zijn hard toe aan vernieuwing; ons areaal is sterk verouderd en sommige lantaarnpalen staan op omvallen. We kunnen dus niet wachten tot de eerste lampen worden vervangen en nieuwe lantaarnpalen worden geplaatst. We kijken uit naar een mooie samenwerking in een unieke aanbestedingsvorm!”