Zoek naar:

Lightronics start eerste Smart Lighting pilot met TBV Wonen in Tilburg


Lightronics start eerste Smart Lighting pilot met TBV Wonen in Tilburg

Lightronics en Global Innovator BV starten een pilot in samenwerking met TBV Wonen in Tilburg. De pilot betreft de implementatie van slimme LED-verlichting in een van de garages van de woningcorporatie. De Lightronics-armaturen wordt uitgerust met se

TBV Wonen is de eerste partij die deelneemt aan een pilot in het kader van het IKARES-project (Intelligente KoolstofARme Energie Systemen). In dit project werken Lightronics en Global Innovator samen om het energieverbruik in de leefbare omgeving met minimaal 60% te verlagen en de bijbehorende CO2-uitstoot in te perken. Dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan leefbaarheid en veiligheid. Het IKARES-project wordt medegefinancierd door de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bij de pilot in Tilburg worden in vijf fasen verschillende innovatieve technologieën geïnstalleerd, getest en geëvalueerd. De afronding van het project vindt plaats in 2021.

IKARES: innovatie in intelligente verlichting
Het innovatieproject IKARES omvat een Living Lab met dertien Smart Light-applicaties in Waalwijk (in aanbouw), een Smart City Maquette met interactieve visualisatiefuncties in Tilburg en 22 pilotprojecten in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. In de pilotprojecten zullen nieuwe technologieën in de praktijk worden doorontwikkeld met projectpartners in zowel de publieke als private sector, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, bedrijven en scholen.

Geïnteresseerde partijen die hun energieverbruik en CO2-uitstoot willen verlagen kunnen informatie inwinnen bij projectleider Dirk Brands, (+31 (0)416 56 86 00) of op www.lightronics.nl.

25 april 2018

Over Lightronics

Lightronics is, als producent van verlichtingsoplossingen voor de (semi)openbare ruimte, partner van onder meer overheden, ov-organisaties, energiemaatschappijen, industrie, woningbouwcoörporaties, architecten en installateurs. Het bedrijf bestaat ruim vijftig jaar en is gevestigd in Waalwijk. Lightronics streeft naar inventieve lichtoplossingen die het milieu minimaal belasten. Zij doet dit onder meer door energiezuinige lichttechniek en te kiezen voor recyclebare materialen. Efficiency in productie, opslag en transport vertaalt zich in een duurzaam eindproduct. Om kwaliteit te kunnen garanderen worden halffabricaten en eindproducten op vele punten gecontroleerd en getest, conform ISO9001 en ISO2859. De veiligheid en prestaties van de producten van Lightronics worden geborgd door onze onder meer het DEKRA Led Performance certificaat en het lakcertificaat Qualitycoat ISO12944.

Voor meer informatie:

Carla Floris

Marketing & Communicatie

Lightronics B.V.

0416-568600

www.lightronics.nl