Zoek naar:

Mymesh rust nieuwe parkeergarage Eindhoven Airport uit met duurzaam en zelfregulerend verlichtingssysteem voor optimaal gevoel van veiligheid


Mymesh rust nieuwe parkeergarage Eindhoven Airport uit met duurzaam en zelfregulerend verlichtingssysteem voor optimaal gevoel van veiligheid

Haarlem/ Eindhoven, Mymesh, voorheen bekend als Chess uit Haarlem, heeft een nieuwe parkeergarage voor Eindhoven Airport uitgerust met een slim en duurzaam verlichtingssysteem. De 'derdehands' parkeergarage, die voorheen naast het Klokgebouw in Eindhoven stond en daarvoor dienst deed bij een ziekenhuis in Nieuwegein, is opnieuw in gebruik genomen. De garage is voor zijn nieuwe functie door Mymesh uitgerust met vraaggestuurde verlichting op die momenten dat de garage wordt betreden en gebruikt.

De vijfdeks parkeergarage, die ruimte biedt aan ongeveer 400 auto's, is nodig voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit bij Eindhoven Airport. De garage die voor de tweede keer wordt hergebruikt, is gerenoveerd en uitgerust met een slim en innovatief Mymesh verlichtingssysteem. Mymesh, dat bekend staat om zijn duurzaamheid en slimme vraaggestuurde toepassingen, is grondlegger van de filosofie van Living Buildings. Het voorziet objecten niet alleen van zelfregulerende verlichting, maar kan, afhankelijk van de klantvraag ook zonwering, lucht en warmte zelfstandig en vraaggestuurd reguleren.

In het kader van circulair bouwen is Eindhoven Airport blij om een parkeergarage een derde leven te geven. Daarnaast draagt het Mymesh-systeem bij aan de duurzaamheidsambities van de luchthaven. Los van dat de verlichting alleen werkt wanneer het nodig is, zorgt de verlichting er nu ook voor dat de luchthavenbezoekers een versterkt gevoel van veiligheid ervaren.

Mymesh heeft met de opdracht om de verlichting van de parkeergarage te verzorgen, de Mymesh 1 Smart Lighting -oplossing toegepast. Hiermee is invulling gegeven aan het streven naar comfort, veiligheid en duurzaamheid. De toepassing van de Mymesh 1 is een automatisch en volledig draadloos lichtbesturingssysteem dat is geïntegreerd in de verlichtingsarmaturen in de garage. Mymesh 1 zorgt voor algemene en biodynamische (nood)verlichting en wordt aangestuurd via bewegingsdetectie en daglichtregeling. Bij geen beweging of activiteit treedt de zogeheten oriëntatieverlichting in werking en brand het licht op 10% van zijn capaciteit. Wanneer er vervolgens via sensoren in de armaturen activiteit wordt gedetecteerd, dan wordt circa 80% van de lichtbron in de directe omgeving geactiveerd. Het Mymesh-systeem functioneert volledig lokaal en is softwarematig flexibel instelbaar conform de wensen van de opdrachtgever. Wijzigingen in het sensorplan, toevoegen van extra sensoren, aanpassen van de lichtintensiteit is mogelijk zonder dat de fysieke installatie aangepast hoeft te worden.

In veel verouderde parkeergarages staat de verlichting permanent aan. In wat meer moderne garages gaat de verlichting pas aan wanneer een persoon de garage betreedt. Het nadeel blijft dat de bezoeker steevast in felle spotlights staat, terwijl de omgeving donker blijft. Dit versterkt het gevoel van onveiligheid. “Het ideale scenario is dat de persoon zich bevindt in gedimd licht, terwijl de omgeving sterker wordt verlicht”, legt Han Bak van Mymesh uit. “Zo kan de bezoeker van een garage duidelijk zien waar hij naartoe moet en wat er om hem heen gebeurt. We hebben de Mymesh-technologie zo ontwikkeld dat specifieke gebieden helder verlicht kunnen worden op basis van de aanwezigheid van personen op bepaalde locaties. Omdat met name bij een luchthaven mensen 24/7 aankomen en vertrekken hebben we een comfortabel en veilig gevoel weten te creëren voor de bezoekers die 's nachts aankomen of vertrekken.”

Mymesh is duurzaam omdat het volledig vraaggestuurd werkt,  wat betekent dat alleen verlichting wordt geactiveerd wanneer dat nodig is. Dit sluit perfect aan bij de eisen van Eindhoven Airport, die streeft naar duurzaamheid zonder concessies te doen aan klanttevredenheid.

 

G-PM8QG98C1Q