Zoek naar:

Nieuw collectief voor inzameling van (LED) lampen en armaturen

Producentencollectief Weee Nederland start per 1 januari 2019 ook met de inzameling van (LED-)lampen en armaturen.

Deze keuze sluit aan op de groei van de organisatie en op de verzoeken van relaties. Hiermee geeft het collectief de importeurs en producenten van lampen een alternatief. 

Weee Nederland is een vernieuwend inzamelsysteem voor producenten/importeurs van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Ze leggen de nadruk op sociaal verantwoorde inzameling, praktische en vernieuwende inzamel oplossingen en een efficiënte wijze van uitvoering. Met lagere kosten en handige inzamelmiddelen. Reint Sekhuis, directeur van Weee Nederland licht de keuze om ook lampen in te zamelen toe: “Door de introductie van de LED-techniek zijn lampen een ‘gewoon’ elektrisch apparaat geworden. Importeurs leveren lampen aan hun klanten, maar ook vaak het schakelmateriaal en de kabels die daarbij horen. Met het aflopen van de AVV kan de lampenimporteur zich nu bij één producentensysteem aansluiten voor al zijn type apparaten, in plaats van bij verschillende stichtingen. Weee Nederland zorgt dat het inzamelsysteem nog beter en efficiënter wordt.

Effectieve inzameling

Weee Nederland zamelt in bij circa 100 gemeenten, grote retailorganisaties, zoals Coolblue en tientallen kleine retailorganisaties. Daarnaast rollen ze in 2018 en 2019 samen met PostNL Pakketten een inzamelsysteem uit bij de voordeur van de consument. We voegen de lampen distributeur nu toe aan dit inzamelnetwerk.

Meer aandacht voor mens en milieu

Reint Sekhuis: “We werken zeer kostenefficiënt en kunnen hierdoor veel kosten besparen voor onze klanten. Onze overhead is relatief klein. Daarnaast zetten we nieuwe manieren voor de inzameling van elektrische apparaten, en binnenkort dus ook de lampen, op. Deze belanden nu nog te vaak in een kliko of vuilniszak. Een derde belangrijke pijler van ons is het behalen van onze sociale doelstelling, namelijk werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."