Zoek naar:

Startbijeenkomst DOE DC demokwekerij op gelijkspanning goed bezocht

De startbijeenkomst DOE DC op 2 november in Rijsenhout is goed bezocht. De start van het project werd formeel bekrachtigd door het overhandigen van een prachtige bos Bouvardia's door ondernemer Jaap Vreeken van de demokwekerij Vreeken Bouvardia aan Haarlemmermeer wethouder John Nederstigt.

Demolocatie gelijkspanning
In de demokwekerij zal naast de belichting ook de koeling, pompen en WKK aangesloten worden op gelijkspanning. Hiermee kan bijvoorbeeld de WKK veel makkelijker op deellast draaien waarmee de behoefte aan stroom en warmte veel beter afgestemd kan worden op de vraag. Ook wordt er gewerkt aan de koppeling met een park met zonnepanelen. De kwekerij zal functioneren als demolocatie en opent haar deuren graag voor geïnteresseerden.


30% goedkoper belichten met gelijkspanning

Bij het overhandigen van de Bouvardia's vertelde Jaap dat hij met gelijkspanning 30% goedkoper wil belichten en dat het de kwaliteit van de bloemen zeer ten goede komt. Verder leveren de besparingen in materiaal door eenvoudiger bekabeling en een beduidend mindere veroudering van de printplaten in de armaturen, zowel grote duurzaamheids- als economische voordelen op. 


Kansen rond DC

Pavol Bauer, hoofd vakgroep DC systems, energy conversion and storage bij de TU Delft, zette helder uiteen welke kansen er zijn rond DC en welke prioriteiten er in de onderzoekswereld aan gegeven wordt. Met name de aansluiting op hernieuwbare (zonne)energie zonder conversieverliezen is interessant. Dhr. Bauer schetste ontwikkelingen in opslag van energie, aansluitingen van bedrijven en huishoudens en gaf een impressie van de ontwikkelingen in internationale infrastructuur die daar het gevolg van zullen zijn.

Modules en taakvelden van betrokken partijen
André Rotteveel van het projectteam DOE DC lichtte aan de hand van de verschillende modules toe welke partijen bij het project betrokken zijn en wat de verschillende taakvelden zijn. Hij wees op de website www.doedc.net die zojuist is gelanceerd en waar meer informatie over het project kan worden gevonden.
Modules en taakvelden van betrokken partijen