Zoek naar:

Te veel consumenten gooien oude lamp nog in vuilnisbak


Te veel consumenten gooien oude lamp nog in vuilnisbak

Hoewel steeds meer Nederlanders lampen inleveren voor recycling, geeft een derde van de consumenten toe hun oude lampen nog steeds in de vuilnisbak of glasbak te gooien. Dat blijkt uit het ‘Nationaal Verlichtingsonderzoek’ in opdracht van LightRec,

Uit het onderzoek, onder meer dan 1000 consumenten,  komt naar voren dat vooral mannen en jongeren nog niet altijd weten waar een oude lamp thuishoort.

Consumenten die hun oude lamp wel op de juiste plek inleveren, kiezen het vaakst voor inleveren in de winkel (45%), gevolgd door de milieustraat (27%).

Uit het onderzoek blijkt dat de ledlamp inmiddels favoriet is onder consumenten. Meer dan de helft van de respondenten heeft de voorkeur voor een ledlamp boven een spaar-, gloei- of halogeenlamp, een trend die ook terug te zien is in de stijgende verkoopcijfers. Bijna 59% van de ondervraagden kocht als laatste lamp een ledlamp. Een kleinere groep (37%), koopt nog het liefst een spaarlamp. Een kleine minderheid (10%), blijft echter terugverlangen naar de ouderwetse gloeilamp, ook al is deze nauwelijks nog te koop in de winkel.

Het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een nieuwe lamp is uiteraard de prijs. Daarna kijkt de Nederlandse consument ook naar lichtkleur en -sterkte. Ook het energieverbruik wordt meegenomen in de afweging, maar dit punt staat niet bovenaan het lijstje. Eenmaal aangeschaft, is het vooral de man die de nieuwe lamp indraait, dit doet hij significant vaker dan de vrouw des huizes.

Wereld te winnen

Hoewel er inmiddels bij 3600 winkels inzamelbakken staan voor verlichting, weet een kwart van de consumenten nog niet dat ook oude lampen moeten worden ingeleverd voor recycling. Daarnaast weten veel consumenten een ledlamp niet van een gloeilamp of spaarlamp te onderscheiden.  “Ook op het kennisniveau valt dus nog een wereld voor ons te winnen”, aldus Gied van Hoorn, directeur van LightRec, de stichting die opdrachtgever is voor de inzameling en recycling van verlichting.

“Inmiddels kun je bij elke winkel die lampen verkoopt, ook je oude lamp inleveren. Belangrijk, want verlichting kan bijna volledig worden gerecycled en zo komen schadelijke stoffen zoals kwik niet in het milieu terecht. Niet in de vuilnisbak gooien dus. Daar komt bij dat vanaf 2018 ook armaturen (het omhulsel waar je de lamp indraait, red.) wettelijk gezien ingeleverd moeten worden voor recycling. Breng dus de lamp en het ‘peertje’ zelf naar de inzamelbak in de winkel of de milieustraat.”

Over het onderzoek

In het kader van het ‘Nationaal Verlichtingsonderzoek’ verrichtte Goos Marketing Research (GMR) onderzoek naar de aankoop en afdanking van verlichting onder Nederlandse consumenten. Ten behoeve van het onderzoek enquêteerde GMR een CBS-representatieve steekproef van 1.043 consumenten. 

LightRec is in Nederland opdrachtgever voor de inzameling en recycling van verlichting. Wecycle regelt daarbij de logistiek en de voorlichting van consumenten en professionals. Zie voor meer informatie: www.lightrec.nl.