Zoek naar:

TenneT presenteert zeven kernpunten voor een duurzaam energiesysteem in 2050


TenneT presenteert zeven kernpunten voor een duurzaam energiesysteem in 2050

TenneT heeft zeven belangrijke kernpunten vastgesteld die van grote waarde zijn voor een écht duurzame toekomst voor Nederland. Zeven kernpunten die essentieel zijn voor TenneT om zijn taken goed uit te kunnen voeren en die helpen de transitie naar een CO2-vrij energiesysteem in Nederland te realiseren. De kernpunten kunnen hiermee van belang zijn voor een nieuw kabinet en het energiebeleid van de komende jaren.

TenneT’s zeven kernpunten

1. Maak gebruik van uitgangspunten NPE en Target Grid

Houd vast aan de uitgangspunten van het Nationaal Programma Energiesysteem (NPE) en maak gebruik van Target Grid voor de ontwikkeling van het hoogspanningsnet op land en op zee. Zo kunnen wij op tijd de benodigde infrastructuur klaar hebben voor een CO2-vrij energiesysteem.

2. Reserveer ruimte voor nieuwe hoogspanningsverbindingen en -stations

Het creëren van ruimte voor de groei van ons elektriciteitsnet is essentieel voor de energietransitie. Reserveer daarom letterlijk ruimte op basis van de relevante overheidsprogramma’s zoals de Nota Ruimte, Programma Energiehoofdinfrastructuur en VAWOZ.  

3. Los stikstofimpasse op voor uitbreidingsprojecten elektriciteitsnet

Implementeer snel de Europese richtlijn REDIII en geef elektriciteitsinfrastructuur voorrang bij het verdelen van stikstofruimte uit de stikstofbank. Zonder de mogelijkheid tot uitbreiding en ontwikkeling van het elektriciteitsnet is de gewenste energietransitie onhaalbaar en beperkt dit ook de groei van de woningbouw en verduurzaming van de economie.

4. Verlicht drukte op elektriciteitsnet

Geef netbeheerders het mandaat om samen met EZK, de Provincies en Energy Storage NL het plaatsen van de batterijen op de juiste plekken te coördineren en zet een Rijkspool op met energieadviseurs om ondernemers te helpen met flexibel energieverbruik. Houd ook vast aan het samenwerkingsverband Landelijke Aanpak Netcongestie. Lees meer over flexibel energieverbruik en batterijen.

5. Waarborg voldoende CO2-vrije regelbare centrales voor leveringszekerheid 

Niet alleen het behalen van duurzaamheidsdoelen zijn van belang. Ook de leveringszekerheid is essentieel om de politieke en maatschappelijke acceptatie en daarmee de voortgang van de energietransitie te handhaven. TenneT’s Monitoring Leveringszekerheid en Adequacy Outlook bieden analyses, feiten en toepasbare aanbevelingen. Een cruciale aanbeveling uit onze laatste monitor rapporten is om concreet beleid te maken waarmee wordt gewaarborgd dat er voldoende CO2-vrije regelbare centrales zullen worden gerealiseerd.

6. Geef TenneT wettelijke taak voor aanleg hybride interconnectoren

Een goed functionerend elektriciteitssysteem gebaseerd op hernieuwbare energie heeft een goede verbondenheid via interconnectoren met andere landen nodig voor de leveringszekerheid. Gegeven de schaarse ruimte, de regie op de integrale planning en het waarborgen van de maatschappelijke baten voor de burgers kan het beste worden gewerkt met hybride interconnectoren aangesloten op ons net op zee. Het is van belang dat TenneT hiervoor een duidelijke wettelijke taak krijgt om deze te realiseren. Lees meer over ons 2GW Program.

7. Stem verduuzaming industrie af op groei CO2-vrije elektriciteitsproductie

  • Het is essentieel om de verduurzaming van de industrie af te stemmen op de groei van CO2-vrije elektriciteitsproductie. Vooral van wind op zee en kernenergie. Hiervoor is een programmatische aanpak nodig voor:
  • De best passende locaties voor industrie: hoe dichter bij de energiebron, hoe beter
  • Het moment van realisatie van duurzame elektriciteitsproductie en verduurzaming van de industrie: hoe beter in tijd op elkaar afgestemd, hoe beter
  • Het zo veel mogelijk laten samenvallen van het elektriciteitsverbruiksprofiel van de industrie met de productie van CO2-vrije elektriciteit.
G-PM8QG98C1Q