Zoek naar:

Van DOORN Verlichting tekent meerjarencontract met ProRail


Van DOORN Verlichting tekent meerjarencontract met ProRail

Op 19 september hebben Van DOORN Verlichting en ProRail een meerjarencontract afgesloten. Alle ruim 400 treinstations in Nederland worden gedurende de komende jaren voorzien van duurzame LED-verlichting.

ProRail heeft daarvoor een aanbesteding uitgeschreven die in 4 percelen is opgesplitst. Daarbij zijn hoge eisen gesteld aan het juiste lichtniveau, gelijkmatigheid van verlichten, kwaliteit van het licht, lange levensduur en vooral ook aan een zo laag mogelijk energiegebruik. 

Van DOORN Verlichting heeft voor de lichtmasten op perrons speciale LED-armaturen ontwikkeld die aan deze hoge eisen voldoen en welke gedurende de levensduur als meest efficiënte oplossing gelden. De verlichting wordt gekoppeld aan een intelligent en op afstand regelbaar dimsysteem. Zo kan in de nachtelijke uren het lichtniveau teruggedimd worden en energieverbruik nog verder worden gereduceerd. Speciale sensoren detecteren aanwezigheid van personen en regelen de verlichting dan weer naar normaal niveau zolang dat nodig is, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

 

Van DOORN Verlichting is al 80 jaar actief als fabrikant van verlichtingsarmaturen. Aanvankelijk gericht op consumentenverlichting, is het accent in de laatste decennia komen te liggen op professionele verlichting voor de project- en utiliteitsbouw. Klantspecifieke wensen staan centraal in het realiseren van de beste verlichting voor ieder project. Directeur Frank Broedelet is verheugd dat het contract getekend is: “Dit is voor ons een nieuwe mijlpaal in ons 80-jarig bestaan waar we trots op zijn”.