Zoek naar:

Waterweg Wonen is de gemeenschappelijke ruimten van haar woningbezit aan het verledden'.


Waterweg Wonen is de gemeenschappelijke ruimten van haar woningbezit aan het verledden'.

Het gaat in totaal om de vervanging van bijna 10.000 armaturen. Belangrijke aspecten zijn een lagere energierekening voor de bewoners, lagere kosten voor onderhoud en veiligheid. Het bleek in samenwerking met Lightronics een sluitende business case. "Duurzaamheid willen we steeds meer integreren in ons handelen. LED past daar uitstekend bij".

De ambitie CO2-neutraal wonen in 2050 zoals geformuleerd in de Roadmap van Aedes is een verre stip op de horizon, waaraan nagenoeg alle woningbouwcorporaties zich hebben verbonden. Wilfred Gerritse, teamleider Vastgoed bij Waterweg Wonen oordeelt dat 2050 eigenlijk te ver weg is. “We weten niet wat de techniek gaat doen. Bij wat je vandaag implementeert kun je je afvragen of er over tien jaar niet een betere techniek is. Dat is de reden dat wij in ons beleid hebben geformuleerd dat we alleen realistische investeringen doen in ons woningbezit. We hebben een benchmark gemaakt van maatregelen en meten deze af aan de terugverdientijd gerelateerd aan die van zonnepanelen. Het maakt dat we in een zeer dynamische tijd leven. Enkele decennia terug was renovatie vaak een stapeling van onderhoud. Nu is het een samenstel van maatregelen voor een duurzaam bezit. We kijken tegenwoordig veel meer naar het totaalplaatje.”

 

Verduurzamen woningbezit

Waterweg Wonen heeft onder meer tot doel een gemiddeld Energielabel B te halen in 2021. Dat bereikt zij in 2020 door tal van maatregelen op het gebied van isolatie en installaties. “Wij hebben relatief veel gestapelde bouw uit de jaren zestig en zeventig. De warmtevraag in dat soort complexen is lager dan bij laagbouw. Dat betekent niet dat er geen maatregelen hoeven worden genomen. Maar als we bijvoorbeeld een buitenschil aanpakken, dan kijken we naar de kosten en baten. Als de schil energetisch zeer matig is, kunnen we deze verbeteren met isolatie, maar in situaties dat de schil vrij gemakkelijk naar een redelijk tot goed niveau is te brengen, dan vinden we dit voor dit moment voldoende. Nul op de meter (of NOM ready) concepten zijn enorm kostbaar en doen we daarom pas op het moment dat dit ook financieel het beste past. Wat we overigens wel zien is dat met name in de complexen uit de jaren zestig en zeventig de energetische balans verstoord wordt. Als je isoleert dan verplaatst condens zich. Dat zie je ook door veranderend gebruik, de toename van het douchegebruik zorgt ook voor een disbalans. Het zijn aspecten waar we rekening mee houden.”

 

Budgetneutraal

Hoewel bij gestapelde bouw de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten niet mee telt in het behalen van het Energielabel heeft Waterweg Wonen wel vol ingezet op Ledverlichting. “Het past in onze visie en beleidslijn. Het is een maatregel die we doorgerekend hebben en die we budgetneutraal konden doorvoeren waardoor het besluit eenvoudig is. En het is een van de maatregelen die zichtbaar is voor de bewoners, ook omdat de LED geschakeld wordt uitgevoerd. Daarmee werkt het misschien motiverend. Overigens is dat niet de hoofdreden, veiligheid, gebruiksgemak en natuurlijk duurzaamheid zijn net zo belangrijk. De kwaliteit van LED is de afgelopen tien jaar enorm verbeterd, zodanig dat we een sluitende businesscase hebben voor het vervangen van de verlichting. Na uitgebreid onderzoek, samen met Flat op LED en Deerns, hebben we besloten met Lightronics een partnerschap aan te gaan. Het is voor ons een bekende partij, veel van de armaturen die we in het verleden hebben toegepast zijn van hen, het betreft dan voornamelijk Hogro-armaturen.”

Tien jaar gegarandeerd

“Voor ons telde de kwaliteit van de armaturen en Lightronics gaf voor dit project, in overleg, 10 jaar garantie. Deze garantie loopt via de installateur A&B Electrotechniek die als winnaar uit de aanbesteding is gekomen. In totaal gaat het om vervanging van bijna 10.000 armaturen, onder meer PVX, TPS en DOTT. In sommige gevallen hebben we vanwege de leeftijd van de armaturen gekozen voor een oppluskit. Hierdoor kun je nieuwe techniek gebruiken in bestaande armaturen. Tot slot hebben we in de meeste gevallen gekozen voor bewegingsdetectie.” Belangrijk in de businesscase is het onderhoud. “De betrouwbaarheid van de LED-armaturen is zodanig dat het onderhoud geminimaliseerd is. We hebben er in principe in de komende tien jaar geen omkijken meer naar. Het is een belangrijk gegeven in de klanttevredenheid van onze bewoners. Daarmee is aan veel voorwaarden voldaan. Onze bewoners hebben een lagere energierekening, we werken aan onze CO2-footprint en hebben aanmerkelijk lagere onderhoudskosten.”