Zoek naar:

Nederlandse Licht Associatie

De leden van de NLA zijn fabrikanten en leveranciers van professionele lichtarmaturen, lichtbronnen en voorschakelapparatuur in Nederland.
Internationaal onderhoudt de NLA contacten met CELMA, de Europese organisatie voor de verlichtingsbranche.

Voor nadere informatie. Klik hier

 

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) houdt zich sinds 1937 bezig met licht in de breedste zin van het woord. De  NSVV organiseert onder andere congressen, workshops, en  ontwikkelt aanbevelingen en normen. Deze hebben vinden gretig aftrek bij  de gebruikers, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. De meeste van deze producten zijn tot stand gekomen door de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers die op de verschillende gebieden van verlichting actief zijn.

Voor nadere informatie. Klik hier

 

IGOV-Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting

Het doel van de overleggroep I.G.O.V. is primair het onder gemeenten delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren of gestructureerd vormgeven van gemeente overstijgende doelen op OVL-gebied, zonodig in samenwerking met derden. Tenslotte het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen door marktpartijen.

Voor verdere informatie, klik hier
 

 

De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN)

De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) wordt gevormd door de toonaangevende noodverlichtingsfabrikanten op de Nederlandse markt. Haar doelstellingen zijn divers. Het verschaffen van duidelijkheid omtrent regelgeving en normering is de belangrijkste doelstelling van de NVFN. Hiervoor nemen NVFN-leden zitting in nationale en internationale commissies die zich bezighouden met de tot standkoming van normen. Daarnaast is het waarborgen van het kwaliteitsniveau een belanrijke doelstelling.

 Voor verdere informatie, klik hier
 

 

Agentschap NL/Openbare Verlichting

De activiteiten m.b.t. openbare verlichting zijn onderdeel van het programma Lokaal Klimaatbeleid en vallen onder het thema Duurzame Gebouwde Omgeving.
Als vervolg op de Taskforce Verlichting in de voorgaande jaren, wordt ook in 2012 door middel van bijeenkomsten en communicatie bereikt dat zoveel mogelijk gemeenten energie besparen in de openbare verlichting (OVL).
Voor verder informatie,klik hier

 

Stichting Lightrec Nederland

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. LightRec zorgt ervoor dat tl-buizen, spaar- en ledlampen en bijbehorende armaturen apart worden ingezameld en op een milieuverantwoorde manier worden gerecycled. LightRec geeft hiervoor opdracht aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle.

G-PM8QG98C1Q