Zoek naar:

2018: nieuwe recycle-verplichting voor armaturen

Retailers die zelf verlichting importeren en deze aanbieden aan consumenten, krijgen in augustus 2018 te maken met nieuwe wetgeving ten aanzien van inzameling en recycling. Dat kan inhouden dat registratie bij LightRec Nederland een verplichting wordt.

 

Wie verlichting produceert of importeert en levert aan zakelijke klanten op de Nederlandse markt, is al sinds jaar en dag verplicht zich te registreren bij LightRec Nederland. Dit gezamenlijk initiatief van de fabrikanten en importeurs van energiezuinige verlichtingsapparatuur en –armaturen is opgericht om als collectief te komen tot een zo efficiënt mogelijke inzameling en recycling van dit type lichtbronnen. Registratie bij LightRec Nederland houdt in dat automatisch is voldaan aan de wettelijke verplichting om verkochte verlichtingsapparatuur en -armaturen aan het eind van de levensduur ook weer in te zamelen.

 

Nieuw is dat die verplichting in augustus 2018 wordt uitgebreid. Niet voor lampen (die bestond al), maar wel voor armaturen. Niet alleen professionele lichtarmaturen, maar ook gewone consumentenarmaturen (denk aan keukenspots en ledinairs) moeten dan worden aangeboden voor recycling. Voor retailers die inkopen via een of meerdere groothandels verandert er niets. Maar wie zelf dit soort armaturen importeert en deze levert aan consumenten, valt straks ook onder de wettelijke regeling en moet zich dus aanmelden bij LightRec Nederland.

 

Inzamelstructuur

Een groot deel van de materialen die verwerkt zijn in een lamp kan worden teruggewonnen. LightRec Nederland is verantwoordelijk voor de inzameling van deze waardevolle afvalstroom. Samen met haar uitvoeringsorganisatie Wecycle heeft LightRec daartoe een inzamelstructuur opgezet, voor zowel consumenten als professionals zoals verlichtingsinstallateurs.

De kosten van deze landelijke inzamelstructuur worden uiteindelijk gedragen door de producenten en importeurs van energiezuinige lampen. “Zij betalen als deelnemer aan LightRec een klein bedrag over iedere lamp of armatuur die ze op de markt brengen”, legt LightRec directeur Gied Van Hoorn uit. “Vandaar de registratieverplichting: onze inzameldoelstellingen worden vastgesteld op de hoeveelheden ‘put on market’. Iedere importeur en producent betaalt naar rato mee aan de inzameling en recycling.”

 

Meer informatie is te lezen op de website www.lightrec.nl.