Zoek naar:

Een project van: Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

"Busplein Arnhem Centraal" - een uniek project

In 1998 werd begonnen met de vernieuwing van het Centraal Station-gebied in opdracht van de Gemeente Arnhem. In 2003 werd het “Busplein Arnhem Centraal” -het eerste overdekte busstation van Nederland-  opgeleverd en is sindsdien in gebruik door Connexxion. Breijer is vanaf die tijd verantwoordelijk voor het onderhoud van dit busstation.

Sinds 2012 werd vanuit de Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem een groener beleid voorgeschreven. In dit kader werd besloten om de diesel-bussen te vervangen door bussen die rijden op aardgas. Naast de trolleybussen wordt het “Busplein” dus ook een thuis voor 55 aardgasbussen. Milieuvriendelijker, maar de vraag rees of er aanpassingen gemaakt moesten worden aan het busstation zelf. Het antwoord hierop was ja, er moesten maatregelen getroffen worden om te zorgen dat het overdekte busplein ten aller tijde veilig was, gekeken naar uiteenlopende scenario’s m.b.t. aardgas en veiligheid van de reizigers en chauffeurs.

ATEX Zone 2 gebied

Samen met adviesbureau Peutz en de brandweer werd besloten dit gebied te classificeren tot ATEX Zone 2 gebied. Omdat Breijer verantwoordelijk is voor het onderhoud kwam de vraag hoe de elektrische installatie aan te passen dan ook bij hen terecht. Dit wilden zij graag doen en bestelden direct de NEN norm om zich in te lezen in waar dit gebied dan aan moest voldoen, omdat dit niet direct in hun expertisegebied ligt. Daarbij kwam dat er een beperkte tijd was om te kijken naar welke aanpassingen nodig waren en deze ook te doen.

Aanpassingen aan het “Busplein”

Besloten werd om het ventilatie systeem zo aan te passen, zodat de afzuiging altijd met eenzelfde flow –snelheid in afzuiging- plaats vindt. Mocht er aardgas ontsnappen dan wordt dit direct verdund met lucht en snel afgevoerd. Bij uitval van de ventilatie c.q. luchtbehandeling wordt middels signalering duidelijk gemaakt aan de reizigers om het busplein te verlaten. Voor de elektrische installatie werd besloten dat alleen het hoger gelegen deel moest voldoen aan eisen van ATEX Zone 2, waarbij door de tijdsdruk werd besloten om een nieuw installatie over de oude te bouwen.

Voldaan aan alle gestelde criteria

Breijer ging vervolgens op zoek naar wat er aan verlichting mogelijk was voor ATEX Zone 2 omgeving en kwam uit bij Hateha in de vorm van Schuch-armaturen. Omdat Hateha de juiste kennis had op het gebied van ATEX Zone 2 verlichting nam zij in dit proces ook een adviserende rol op zich. Alleen noodverlichting die voldoet aan de ATEX normen was geen optie. Als de normale verlichting namelijk uitgeschakeld wordt en overgegaan wordt op noodverlichting kan dit in openbaar gebied leiden tot paniek. Dit is de reden dat gekozen is voor permanente verlichting die voldoet aan alle benodigde eisen. Daarnaast was een belangrijk criterium dat het overdekte busstation voldoende verlicht was, zodat reizigers en chauffeurs zich er veilig voelen. En men wilde inbouwarmaturen die dezelfde afmetingen hebben als de huidige zodat die in dezelfde bak geplaatst kunnen worden.

Schuch ingezet met EX-armaturen voor dubbele veiligheid

Dit alles meegenomen, kwam men uit bij verschillende Schuch armaturen. Boven de reizigersperrons  worden 2-lamps armaturen uit de serie nD181 toegepast; boven de verkeersruimtes waar de bussen rijden worden 1-lamps armaturen uit dezelfde serie toegepast.  Er is een interliner perron waar opbouwarmaturen gemonteerd kunnen worden, waarbij de keuze op de serie nD151 valt. En bij alle uitgangen is noodverlichting  in de vorm van Schuch nD848 armaturen, met zodanig herkenbaar pictogram, gemonteerd. Uiteraard behoren ook de schakelaars, contactdozen en (kabel)lasdozen die aan de bovenkant gebruikt worden tot deze bijzondere classificatie Zone 2.

Korte montagetijd tot oplevering

In vijf weken werd met man en macht ’s avonds en ’s nachts gewerkt om de nieuwe elektrische verlichtingsinstallatie opnieuw werkend te krijgen. Het was een uitdaging, zeker ook gekeken naar het logistieke aspect, want alle benodigde materialen moesten op de juiste tijd op de juiste plaats aanwezig zijn. Maar het project is op tijd gereed gekomen.

Toekomst

Breijer blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de dit busplein. En in de planning ligt om over twee jaar –als de trolleybussen verplaatst zijn naar een plein ervoor en daardoor de elektrische installatie beter toegankelijk is- de oude elektrische installatie eruit te halen en de Schuch armaturen in de “oude” inbouwdozen te monteren. Het tijdsbestek was nu te klein om dat voor elkaar te krijgen.

Dit was een uniek project op veel verschillende vlakken: het eerste overdekte busstation in Nederland, met een milieubewust inslag waarbij specialistische armaturen die voldoen aan ATEX Zone 2 eisen noodzakelijk waren en een hele snelle implementatie vereist was. 

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Gebruikte armaturen

Ca. 6.000 m2 ATEX Zone 2 geclassificeerd gebied, voorzien van:

  • 93 inbouwarmaturen nD181 1-lamps
  • 86 inbouwarmaturen nD181 2-lamps
  • 15 opbouwarmaturen nD151
  • 25 noodverlichtingsarmaturen met pictogram nooduitgang nD848

Bedrijfsgegevens

Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

Rijndijk 121
2394AG HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

t: 071 341 90 09
f: 071 341 35 59
w: hateha.nl