Zoek naar:

Een project van: Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

Meer politieblauw zichtbaar in regio Rotterdam-Rijnmond

Architect Cepezed is een aantal jaren geleden gevraagd om de revitalisatie van het bestaande gebouw en nieuwbouw van Politie Rotterdam-Rijnmond langs de rijksweg A20 op zich te nemen. De politie heeft het budget dat beschikbaar was voor een kunstwerk in het gebouw aangewend om het op een bijzondere manier aan te lichten. Hier werd Robert Jan Vos van het gelijknamige lichtontwerp- en adviesbureau door Cepezed voor gevraagd. Door onder andere zijn ervaring met Meyer armaturen kwam hij voor dit project bij de Meyer Arclux armaturen uit (de voormalige Meyer Arclight).

Herontwikkeling ruimtes

Bij de herontwikkeling van het gebouw is op verschillende fronten ingestoken op duurzaamheid. Er is een nieuwe gevel aan gezet op 3,60 meter afstand van de huidige gevel, waarbij bij vier verdiepingen de vloer tot aan de gevel verlengd is. Voor de tussenliggende vloeren is dat niet het geval waardoor hoge vides gecreëerd zijn. Deze ruimtes worden gebruikt als meeting points waar 24/7 overlegd kan worden.

Belangrijke thema’s lichtontwerp

Het was belangrijk voor de architect om thema’s als symmetrie, minimalisme en geordenheid terug te laten komen in de gevel en het lichtontwerp. [Tekstvak: De trap en kozijnen zien er bij nacht bijna surrealistisch uit] Ook moest het ontwerp het unieke karakter van de politie onderstrepen en mocht niemand hier hinder van ondervinden, zowel binnen door personeel als weggebruikers van de ernaast gelegen A20. Met deze thema’s als uitgangspunt ging Robert Jan Vos aan de slag.

Meyer Arclux

Robert Jan Vos maakte voor de illuminatie van de gevel en trap onder andere gebruik van de Meyer Arclux armaturen. Per kozijn is één Arclux gemonteerd, het totaal voor de hele gevel is 90 stuks. Waarom is gekozen voor de Meyer Arclux? De Meyer Arclux is een klein armatuur met standaard een hele kleine uitstralingshoek, waarbij in dit geval geen onbedoeld strooilicht zichtbaar is. Dit zorgt er ook voor dat het licht van het armatuur niet zijdelings verblind. De armaturen hebben een gesloten behuizing met hoge afdichtingsgraad. De reden hiervoor is tweeledig. Insecten komen op blauw licht af, maar als deze in het armatuur komen zou dat overlast veroorzaken. Praktisch gezien moet de glasbewassing makkelijk mogelijk gemaakt worden, waarbij er niet eerst voorzorgsmaatregelen genomen hoeven te worden ter voorkoming van het per ongeluk nat worden van de armaturen.

Proefopstellingen

Om het effect zo optimaal mogelijk te laten zijn, is er een proef gedaan met de Arclux in relatie met een mat witte kleur verf van datgene dat uitgelicht wordt. Resultaat is dat de kozijnen waar de Arclux in geplaatst is, de vloeren grenzend aan de nieuwe gevel en de stalen trap door strooilicht in de kleur blauw verlichten welke door de leds worden uitgestraald.. Het lichteffect is daardoor bijna surrealistische te noemen. In de vides vindt geen lichtvervuiling plaats. De verhouding van het licht van de Arclux met de witte functionele verlichting boven de tafels in deze ruimte is zodanig ontworpen dat de illuminatie niet wordt overstraald. Ook ontstaat er geen hinder  of lichtvervuiling voor mensen en natuur buiten het gebouw.

Bereikbaar en vervangbaar

Uitdaging bij dit project waren er ook in installatietechnische zin. In goed overleg konden de voorzieningen goed uit het zicht worden weggewerkt zonder dat dit te hoge kosten met zich mee bracht. Verder is na oplevering de vervangbaarheid een belangrijk item: als er één armatuur kapot is, ontstaat er direct “een gat” in de illuminatie. Mocht er een armatuur op den duur kapot gaan, moet dit snel en gemakkelijk vervangen worden. In eerste instantie is er gekeken naar de identieke politie-blauwe kleur leds. Maar uiteindelijk is er bewust gekozen voor een Meyer Arclux met standaard blauwe leds Dit met het oog op het snel kunnen vervangen en lagere kosten door gebruik te maken van een standaard product.

Meer politieblauw zichtbaar in regio Rotterdam-Rijnmond Meer politieblauw zichtbaar in regio Rotterdam-Rijnmond Meer politieblauw zichtbaar in regio Rotterdam-Rijnmond Meer politieblauw zichtbaar in regio Rotterdam-Rijnmond

Gebruikte armaturen

Meyer Arclux armaturen

Bedrijfsgegevens

Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V.

Rijndijk 121
2394AG HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

t: 071 341 90 09
f: 071 341 35 59
w: hateha.nl